Följsamhet till ordinerad behandling

(så kallad compliance)

Innebär att man tar sina tabletter i enlighet med läkarens ordination eller tillverkarens rekommendationer.

Enbart i Sverige konsumerar vi enbart per dag 3 miljoner doser receptförskrivna läkemedel och lika många doser receptfria läkemedel. Därtill intar vi ytterligare 3 miljoner doser hälsokostpreparat och kosttillskott.

Det är många doser som ska tas på rätt sätt! Dock visar studier att så många som 40–50% inte tar sina preparat i rätt tid eller i korrekt mängd eller inte alls. 4,5 miljoner dagsdoser riskerar därför

att inte ge avsedd effekt eller skapa oönskade biverkningar med försämrad hälsa och sjunkande livskvalitet som följd. Detta kan även skapa onödiga kostnader för Dig och samhället. Att så mycket mediciner inte används på bästa möjliga sätt och kanske till och med bidrar med onödiga biverkningar tycker vi är synd.

För att minska risken för att detta inträffar för Dig eller Din närstående har vi utvecklat Curebits för tablett-och medicinförvaring. Curebits är till för dig som på ett enkelt och smidigt sätt vill öka eller bibehålla en god följsamhet till ordinationen för att bättre dra nytta av våra läkemedel och tillskott och därmed uppnå bästa möjliga livskvalitet.